Finsfera

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІННОВА ФІНАНС», код ЄДРПОУ: 44127243. Відомості про місце знаходження: Україна, 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 8, поверх 9. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія № В0000242 реєстраційний номер 48, видане Національним банком України 14.05.2021 р.
©2024 Finsfera, Inc. All rights reserved.